Eerlijke bijtelling? Kijk naar privé-gebruik!

Het huidige systeem van fiscale bijtelling werkt niet. Een eerlijk alternatief is hard nodig. Een systeem dat rekening houdt met betalen naar gebruik (dus het daadwerkelijk genoten voordeel) en met de milieubelasting. De oplossing zit in de aloude formule p x q.