Tijd om een heldere lijn te trekken

 

Van fietsenmaker tot en met Minister van Infrastructuur en Milieu – werkelijk iedereen is het er over eens: De fiets is bezig met een indrukwekkende comeback. Als je tussen huis en werk forenst of er in je vrije tijd lustig op los toert bestempelt niemand je nog tot een sukkel of een ecofanaat. Integendeel, je hoort er helemaal bij.

De grote motor achter deze revival is natuurlijk de elektrische fiets. Het is de jongensdroom op twee wielen. Je rijdt sneller en comfortabeler. Zo leg je in no time grote afstanden af die op de klassieke fiets onhaalbaar waren.

Mijn fietsenmaker op de hoek deed onlangs uit de doeken hoe hij succesvol inspeelt op de fietsrage. Als er een echtpaar van boven de 50 de winkel binnen schuifelt, is het altijd de vrouw die op zoek is naar een elektrische fiets. De man kan nog wel zonder. Maar als de vrouw haar keuze gemaakt heeft, bestelt mijn fietsenmaker niet alleen het dames- maar ook het herenmodel. Want twee weken later staat de echtgenoot gegarandeerd weer in de winkel. Hij moet per direct dezelfde fiets als zijn vrouw, want het knakt het ego van de echtgenoot om er steevast door vrouwlief uit te worden gefietst.

Wethouders, gedeputeerden en de Minister van IenM spelen even behendig als mijn fietsenmaker in op de populariteit van de e-bike. Forensen die overstappen van de auto op de fiets maken de file korter en houden de binnensteden leefbaar. Fietsende ouderen blijven gezonder en vitaler. De fiets kent louter voordelen.

Toch lijken we massaal weg te kijken van één minder aangenaam aspect van al dat fietsen. Waar voor iedere manier van voortbewegen in Nederland geldt dat de verkeersveiligheid in de afgelopen jaren is verbeterd, geldt voor de fiets precies het omgekeerde. Het aantal fietsongevallen waarbij doden en gewonden te betreuren zijn neemt toe, meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En bovendien blijkt dat een groot deel van die ongevallen behoren tot de categorie ‘eenzijdige ongevallen’. In mensentaal betekent dat: fietser botst op paaltje, fietser valt over stoeprand, fietser vliegt uit de bocht.

Juist die eenzijdige ongevallen hadden we met z’n allen kunnen voorkomen. Door er voor te zorgen dat we de fietsinfrastructuur overzichtelijker maken voor al die snellere en oudere fietsers. Simpelweg door onoverzichtelijke bochten in fietspaden te voorzien van markering, door met een witte lijn aan te geven waar de overgang tussen fietspad en berm is. Net zoals we indertijd de noodzaak voelden om precies hetzelfde te doen met ons wegennet toen we massaal gingen autorijden.

Dus beste wethouders, gedeputeerden en Minister, kijk eens kritisch naar die onderdelen van je eigen fietsnetwerk die niet veilig genoeg zijn en trek een heldere lijn: Laten we alle vermijdbare fietsongevallen vermijden. Te beginnen vanaf vandaag.

 

Door: Robert Galjaard, Van Rens BV

Contactgegevens zijn bekend bij de redactie.

Category : Blogs