Autobelastingen; kan het ook anders? Ja, dat kan!

De meeste automobilisten gebruiken hun auto zowel privé als zakelijk. En de belasting op die auto wordt steeds hoger. Automobilisten betalen twee keer meer aan autobelastingen dan dat zij aan investeringen terugzien (onderzoek Ecorys en ANWB). Daarbij is het voor veel automobilisten volstrekt onduidelijk waaraan ze allemaal belasting betalen. Is dit nog een houdbaar systeem? Ik denk het niet en het kan ook anders.

Uit peilingen van de ANWB onder automobilisten blijkt dat zij autobelastingen ingewikkeld vinden, onvoorspelbaar en op onderdelen ook oneerlijk. Gemiddeld betaalt een automobilist zo’n 10 cent aan belastingen per gereden kilometer. Daar staat 5 cent per kilometer aan uitgaven van de overheid tegenover. En die disbalans neemt alleen maar toe; de belastingen gaan omhoog, de bezuiniging op infrastructuur neemt alsmaar toe. Is dit nog een houdbaar, redelijk en toekomstbestendig systeem? Wat als we bijvoorbeeld over 20 jaar allemaal elektrisch rijden? Hoe komt de overheid dan aan de miljarden die nu via de accijns en BTW binnen komt?

Hoe kan het eerlijker?

Ten eerste door niet meer tussentijds belastingen te verhogen, zonder dat mensen daar bij de aanschaf van hun auto mee rekening hebben kunnen houden. Iemand die voor 2010 een nieuwe zuinige diesel heeft gekocht, hoefde als stimulans geen Motorrijtuigenbelasting te betalen. Tot hij in 2010 opeens te horen krijgt dat hij per 2014 weer volledige MRB moest gaan betalen. Soms wel oplopend tot 1.000 euro per jaar.

Kan het nog eerlijker?

Door het aantal bijzondere regelingen binnen de autobelastingen te verminderen. Waarom hoeven taxi’s bijvoorbeeld geen MRB te betalen en de gewone automobilist wel? Wanneer we allemaal ons steentje bijdragen, kan de hoge belastingdruk voor de grote groep gewone automobilisten omlaag. Dat geldt overigens ook voor de buitenlandse auto’s die in Nederland rondrijden, deze moeten ook autobelasting betalen.

Als laatste mogen de meest ‘onzichtbare’ autobelastingen aangepakt worden; de provinciale opcenten. Alleen autobezitters betalen deze belasting aan de provincie, terwijl de opbrengsten naar voorzieningen voor alle inwoners in de provincie gaan. Laten we dan ook met elkaar die belastingen opbrengen, niet alleen via de automobilist.

Hoe kan het toekomstvaster?

Door in Europa te pleiten voor afstemming tussen tol- en betaalsystemen voor personenauto’s, strenge normen voor de uitstoot van nieuwe auto’s en een betere test om het daadwerkelijke brandstofgebruik van nieuwe auto’s te bepalen.

Morgen beginnen

Meer dan de helft van de werknemers is forensUiteraard bereiken we een (noodzakelijke) stelselwijziging niet over één nacht ijs. Daar is een lange adem voor nodig. Zo trekt de overheid ook 30 jaar uit voor het aanpassen van de hypotheekrente uit. Maar we kunnen er morgen wel al mee beginnen. Bijvoorbeeld door de fiscale bijtelling voor leaseauto’s te relateren aan het gereden aantal privékilometers. En door werkgevers de mogelijkheid te geven de onbelaste kilometervergoeding te gebruiken voor mobiliteitsbudgetten voor medewerkers. Dit zouden zomaar eens de eerste stappen kunnen zijn op weg naar betalen voor het gebruik van je auto.

Meer weten?

Meer informatie over hoe het anders kan? Zie de visie van de ANWB op de autobelastingen die is aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën.

Category : Blogs