Asterix en de reiskosten

Haarlem, 21 november 2061 – “Opa, nog één verhaaltje!” Enthousiast springt mijn kleinzoon bij me op schoot.  “Ok, maar dan ga je echt naar bed.”  Opgewonden kraait de kleine man het uit. “Die van Asterix en de reiskosten, die van Asterix en de reiskosten!” Ik pak zijn favoriete strip van de stapel, sla deze open en begin op zachte toon voor te lezen.

Geen ruimte voor flexibiliteit in reiskostenregime

Reiskostenregime maakt het onmogelijk om slimme mobiliteitscombinaties te stimuleren
Afbeelding: asterix.com

“Zo’n 49 jaar geleden ging heel Nederland gebukt onder het reiskostenregime. De net herkozen premier Rutte had het regeerakkoord van zijn tweede kabinet zonder al te veel moeite door de Tweede Kamer geloodst.  Het was een nieuw regeerakkoord, dat afzag van de eerder voorgenomen afschaffing van de belastingvrijstelling op reiskostenvergoedingen. Het was tevens een regeerakkoord dat opnieuw de deur naar een systeem van beprijzen naar (auto)mobiliteitsgebruik stevig dichthield. De fiscale behandeling van reiskosten bleef zoals deze was.

Werkgevers zuchtten, deze vorm van fiscale behandeling bood geen enkele ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. Dit maakte het onmogelijk om slimme mobiliteitscombinaties te stimuleren en zelfs onaantrekkelijk voor leaserijders om een keer de auto te laten staan, zelfs als een ander vervoersmiddel in sommige gevallen voor de hand liggender was. Heel Nederland ging gebukt onder dit inflexibele systeem. Heel Nederland? Nee, een aantal bedrijven bleef dapper weerstand bieden aan de rigiditeit.”

Bedrijven die toch een oplossing vinden

Gefascineerd luistert mijn kleinzoon naar het verhaal over werkgevers die de beperkte ruimte die het fiscale regime bood als reden zagen om niets te veranderen in het reisgedrag van hun medewerkers. En over Asterix, die hard op zoek ging naar een oplossing. Hij had gehoord dat er voorbeelden waren van bedrijven die binnen de geldende regels voldoende mogelijkheden zagen om slim, duurzaam, efficiënt en aantrekkelijk van en naar huis, kantoor en klant te reizen.  Asterix wilde hun geheim te weten komen, zodat meer bedrijven dit konden inzetten.

Modern mobiliteitsbeleid

Pensioenuitvoerder MNMN Pensioen; voorbeeld van een bedrijf dat zijn mobiliteitsbeleid vernieuwde“Maar opa, waar komt Asterix terecht dan?”  Ik glimlach om zijn bevlogenheid, waarna ik snel verder lees. We komen bij het stuk waar Asterix kennis maakt met de mensen van MN in Den Haag. Hij leert hoe zij hun mobiliteitsbeleid helemaal aanpasten aan de moderne behoeften. Hoe dit helemaal paste binnen hun MVO-doelstellingen, en hoe er manieren werden gevonden om medewerkers alle mobiliteitsvormen (fiets, elektrische fiets, OV-kaart én leaseauto’s) aan te bieden en hierbij toch steeds de meest efficiënte en bewuste keuze voor een vervoersmiddel te maken.

Zo verstrekten ze kostendekkende OV-bewijzen, maakten ze combinaties van OV- en kilometervergoeding om vervoerscombinaties te stimuleren, kwamen ze werknemers tegemoet in de kosten van tweewieleraanschaf en beloonden ze medewerkers door de kostenbesparing van efficiënt reisgedrag aan hen toe te laten komen. Tegelijkertijd werd een restrictief parkeerbeleid uitgerold en werd bijhuren van parkeerplaatsen niet langer vergoed. Asterix leert ook hoe dit kosten, CO2-uitstoot, parkeerplaatsen en brandstof bespaarde, de medewerkers financieel wat opleverde en toch binnen het regime paste. Kortom: hoe succesvol het vervoersbeleid van deze dappere organisatie was.

Winstgevend

In de rest van het verhaal stuit Asterix op meer bedrijven zoals MN. Zij hebben één ding gemeen: hoe strak het systeem van bijtellingen, hoe rigide het systeem van reiskostenvergoedingen en hoe gewoontegetrouw de medewerkers ook: zij moderniseerden hun vervoersbeleid. Zonder dat het iemand iets extra kostte, terwijl het wel vaak financiële-, reistijd- en milieuwinst opleverde.

Wat vind de staatssecretaris?

Staatssecretaris van Financiën WeekersAan het einde van het verhaal ontmoet Asterix de staatssecretaris van Financiën. Ze geven elkaar de hand, waarna de staatssecretaris tegen Asterix zegt: “Mijn regelgeving en alle politieke wensen van het parlement lopen achter op de werkelijkheid. Ik ben blij dat jij en de dappere bedrijven sprongen voorwaarts hebben gemaakt. Jullie benutten kansen optimaal. Om nog meer ruimte te bieden, zullen wij de fiscale regels rondom reiskostenvergoedingen en bijtelling moderniseren. We zullen jullie volgen.”

Nieuw mobiliteitsbeleid: gewoon doen!

Nieuw mobiliteitsbeleid: gewoon doen!
Afbeelding: asterix.com

Enige minuten later stop ik mijn kleinzoon in. “Opa, Asterix heeft geleerd dat je soms gewoon moet doen toch? Dat regels soms hopeloos ouderwets zijn, en dat als je iets wil veranderen, je niet op de regels moet gaan zitten wachten maar gewoon moet doen wat mogelijk is, toch?”  Ik knik bevestigend. “Ik ben blij dat Asterix en al die bedrijven dat gewoon hebben gedaan. Anders hadden we misschien nu nog wel zitten wachten”. Ik wens hem welterusten  en blijf nog even in de deuropening staan. Alvorens de deur zacht te sluiten zie ik hoe hij met een gelukzalige glimlach op zijn gezicht in slaap valt
.

Category : Blogs
Tags :